TRANG CHỦ       |       VUA C PH            HỘP QU TẾT      |      ĐĂNG K TN MIỀN

 

VINANAME      |     THƯƠNG HIỆU          QU TẾT 2018         HỘP RƯỢU DA    |    MUA TN MIỀN

 
TN MIỀN VIỆT NAM (.VN V .COM.VN) TN MIỀN QUỐC TẾ ( .COM )
  THE COFFEE LEGEND  |  www.thecoffeelegend.com
  THE LEGEND COFFEE  |  www.thelegendcoffee.com
THE COFFEE KING  |  www.thecoffeeking.vn KING COFFEE HOUSE  |  www.kingcoffeehouse.com
THE KING COFFEE  |  www.thekingcoffee.vn THE HOUSE COFFEE  |  www.thehousecoffee.com
VUA C PH  |   www.Vuacaphe.com.vn VIET NAM COFFEE KING  |   www.Vietnamcoffeeking.com
TNI CORPORATION    |    www.tnicorporation.vn COFFEE KING VIET NAM  |   www.Coffeekingvietnam.com
TNI CORPORATION    |    www.tnicorporation.com.vn TNI CORPORATION    |   www.TNI-corporation.com 
TNI CORPORATION    |   www.tnicoffee.vn TNI CORPORATION   |   www.tni-kingcoffee.com
TRUNG NGUYEN GLOBAL   |   www.trungnguyenglobal.vn TRUNG NGUYEN GLOBAL   |   www.trungnguyenglobal.net
HIGHLAND COFFEE  |   www.highlandcoffee.vn TNI CORPORATION   |   www.tnikingcoffee.asia
CA CAO VIỆT NAM   |   www.vietnamcacao.vn TNI CORPORATION   |  www.tnicorporation.net
C PH VINAMOCA | www.VinaMoca.vn VUA C PH VIỆT   |   www.vuacapheviet.com 
OSACHA COFFEE : www.OsachaCoffee.vn NHN DN COFFEE  |  www.nhandancoffee.com
C PH ĐẮK H | www.vinacafedakha.com.vn  C PH NHN DN  |   www.caphenhandan.com
C PH ĐẮK H | www.vinacafedakha.vn  C PH NGUYN LONG  |  www.caphenguyenlong.com
COFFEE & CO  |   www.coffeeco.vn NESTL MILO   |   www.nestlemilo.com
COFFEE & CO  |   www.coffeeco.com.vn OSACHA COFFEE : www.OsachaCoffee.com
TN MIỀN VIỆT C DẤU TIẾNG VIỆT C PH GIA VIN  |   www.caphegiavien.com
TRUNG NGUYN  |   www.trungnguyn.vn C PH GIA VIN  |   www.giaviencoffee.com
NESCAF   |   www.nescaf.vn HALAND COFFEE  | www.halandcoffee.com 
Nestl  |   www.Nestl.vn HALAND COFFEE  | www.halandcoffee.net
VUA C PH  |  www.vuacph.vn C PH VINAMOCA | www.VinaMocaCoffee.com
VUA C PH VIỆT  |  www.vuacphviệt.vn PETEC COFFEE  |  www.peteccoffee.com
NEW CAF   |   www.Newcaf.vn  NGOC PHONG COFFEE  |  www.ngocphongcoffee.com
CAF DE NAM   |   www.cafdenam.vn   HONG PHAT COFFEE  |  www.hongphatcoffee.com
LAMANT CAF  |   www.lamantcaf.vn HAI SON COFFEE  |  www.haisoncoffee.com
TRUNG NGUYN LEGEND   |   www.trungnguynlegend.vn HOANG THUY COFFEE  |  www.hoangthuycoffee.com
VINA CAF   |   www.vinacaf.vn THUAN VIET COFFEE  |  www.thuanvietcoffee.com
C PH ĐẮK H | www.cphđắkh.vn VIET TRUNG COFFEE  |  www.viettrungcoffee.com
TIN CAFE    | www.Tincafe.vn  C PH HƯƠNG VIỆT  |  www.Caphehuongviet.com 
TINCOFFEE | www.Tincoffee.vn  GIA BAO COFFEE  |  www.giabaocoffee.com
TINCOFFEE | www.Tincoffee.vn DONG PHUONG COFFEE  |  www.dongphuongcoffee.com
C PH NAPOLI   |  www.cphnapoli.vn TRUNG NGUYN COFFEE  |  www.trungnguyencoffee.org
VINA CAFE BIN HO   |   www.vinacafebinha.vn TRUNG NGUYN COFFEE  |  www.trungnguyencoffee.asia
VINA CAF  BIN HO   |    www.vinacafbinho.vn XUN THU COFFEE   |   www.xuanthucoffee.com
Nestl Việt Nam   |   www.NestlViệtNam.vn C PH HONG THUỶ   |   www.caphehoangthuy.com
C PH MỘC  |   www.cphmộc.vn THIEN HOANG COFFEE |  www.thienhoangcoffee.com
MỘC COFFEE  |   www.mộccoffee.vn C PH HẢI SƠN  |  www.CapheHaison.com
C PH CHẤT   |   www.cphchất.vn TN MIỀN QUỐC TẾ ( .COM ) C DẤU
CHẤT C PH   |   www.chấtcph.vn C PH XANH  |   www.cphxanh.com
CAF VIỆT   |   www.cafviệt.vn C PH ĐẮK H | www.cphđắkh.com 
CAF PHỐ  |   www.CafPhố.vn TRUNG NGUYN COFFEE  |   www.trungnguyncoffee.com
CAF PHỐ  |   www.PhốCaf.vn TRUNG NGUYN LEGEND   |   www.trungnguynlegend.com
MY CAF | www.mycaf.vn CAF PHỐ  |  www.CafPhố.com 
C PH HONG THUỶ   |   www.cphhongthuỷ.vn C PH M TRANG  |  www.mtrangcoffee.com
CHỒN CAFE  |  www.Chồncoffee.vn C PH M TRANG  |  www.mtrang.com
CHỒN CAFE  |  www.chồncaf.vn  |  www.chồncafe.vn C PH M TRANG  |  www.cphmtrang.com
C PH G8  |   www.cphG8.vn C PH HẢI SƠN  |   www.cphhảisơn.com
C PH AN THI  |  www.cphanthi.vn C PH AN THI  |  www.anthicaf.com
C PH AN THI  |  www.anthicaf.vn C PH AN THI  |  www.cphanthi.com
C PH HẢI SƠN  |   www.cphhảisơn.vn C PH TRIỀU NGUYN | www.cphtriềunguyn.com 
C PH M TRANG  |  www.cphmtrang.vn C PH ĐẮK H | www.cphđắkh.com
C PH M TRANG  |  www.mtrang.vn TIN CAFE    | www.Tincafe.com 
C PH M TRANG  |  www.mtrangcoffee.vn MỘC COFFEE   |   www.mộccoffee.com
C PH PH LONG   |   www.cphphlong.vn TRUNG NGUYN  |   www.trungnguyn.com
C PH TRIỀU NGUYN | www.cphtriềunguyn.vn  NEW CAF   |     www.Newcaf.com
C PH LONG  |   www.cphlong.vn  
C PH AN TON   |   www.cphanton.vn  
C PH XANH  |   www.cphxanh.vn  
VINA CAFE BIN HO   |   www.vinacafebinha.vn  
 

BỘ SƯU TẦM TN MIỀN CỦA  VINANAME     |     V I N A N A M E . C O M . V N      |     V I N A N A M E . V N     |     VINANAME.COM     |     VINANAME.NET

 

Hiện tại, việc đăng k v sử dụng tn miền quốc gia Việt Nam .vn được thực hiện theo nguyn tắc "Bnh đẳng, khng phn biệt đối xử" v "Đăng k trước được quyền sử dụng trước".
V vậy cc Doanh nghiệp, tổ chức lưu đăng k sớm cc tn miền c lin quan để trnh cc tranh chấp pht sinh về tn miền.
Trch nguồn từ BỘ THNG TIN V TRUYỀN THNG  -  TRUNG TM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC